Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aile hekimleri için yeni yazılım geliştirildi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada kronik hastalığı olan bireylerin tarama ve izlemlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüyle ortak bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

* Hipertansiyon, şeker hastalığı ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi için Hastalık Yönetim Platformu yazılımı geliştirilmiş, yazılımın kılavuzlara uygunluğuna dair testler tamamlanmıştır.

* Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan hipertansif, diyabetik ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılması gereken hastalar ile sağlıklı bireylere dair listelerden işlem seçerek sürece başlamaktadır.

* Daha önce tanı almış ve reçetesi olan kişiler hasta listesinde, tanı almayanlar ve tanı alsa dahi reçetesi olmayanlar ise tarama listelerinde yer almaktadır.

* Aile hekimleri ve uzman hekimlerin hastanın sağlık sistemine aktarılan tüm bilgilerini bütüncül olarak tek bir ekranda görmesi ve hastanın önerilere uyup uymadığının da tespit etmesi de mümkün olacaktır.

“1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN ZORUNLU”

Açıklamada, hekimin aynı ekranda hasta için yaptığı planı ve hastanın tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını da görebileceği bildirilerek şunlar ifade edildi:

* Kılavuz standartlarına göre ekranların akış şemaları oluşturulmuş olup, hekimin yazdığı her bilgiye göre kılavuzun önerisi de hekimin karşısına çıkmakta ve standartlara uygun süreç yönetimine imkân sağlamaktadır.

* Hekimi; hasta için tedavi planı yapması, yaşam tarzı değişiklikleri önermesi ve tedavi hedefleri belirlemesi için yönlendirmektedir. Tekrarlayan izlemlerle hastanın belirlenen tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı da ölçülmektedir.

* Hekimin her bir ekranda kaydettiği bilgiler diğer ilgili ekranlarda otomatik tamamlanmakta ve hekime aynı bilgiler tekrar sorulmamaktadır. Ekranlar arasında fazla emek sarf etmeksizin geçişler mümkün olmaktadır.

* Hasta, aile hekimi tarafından uzman hekime, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çalışan fizyoterapist veya diyetisyene yönlendirilirken elektronik ortamda not yazılması ve yazılan notların görülmesi mümkün olmaktadır.

* Çalışmanın pilot uygulaması Kırıkkale, Manisa, Adıyaman ve Samsun illerimizde yapılmış olup, 2021 yılı Ocak ayı itibarı ile ülke genelinde uygulamaya geçilmiştir. 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla aile hekimlerinin mevzuat gereği sistemi kullanması zorunlu hale gelmiştir.

“YAŞAM KALİTELERİNİN ARTTIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR”

Açıklamada ayrıca dünyada en sık görülen, en fazla ölüme ve engelliliğe neden olan bulaşıcı olmayan kalp ve damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları gibi hastalıklara bağlı erken ölümlerin 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılmasının Türkiye’nin bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili temel hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Hastalık Yönetim Platformu ile aile hekimlerimizin tarama ve izlem standartlarına uygun hizmet sunması sağlanacak olup, kronik hastalığı olan bireylerin daha fazla sorun (komplikasyon) yaşamadan hayatlarını idame ettirmeleri ve yaşam kalitelerini arttırmaları hedeflenmektedir” denildi. DHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir