Bir Vakit Belirleme Yöntemi: Rüyet-i Hilal

Bir Allah Teâlâ kâinatı belli bir sistem ve ölçü dâhilinde yaratmıştır. Bu ilahi sistemin ve ölçünün de her kesimden insan tarafından anlaşılması için genel ve anlaşılır şekilde bildirmiştir. Bu noktadan hareketle gökyüzünde her gün müşahede ettiğimiz, ışığı ile gündüzlerimizi aydınlatan güneşi ve her gece şekilden şekle girişini ibretle seyrettiğimiz gecelerimizin kandili olan ayı, zamanı belirlemenin, vakitleri tayin ve tespit etmenin ölçüsü ve esası kabul etmiştir. 

Güneşin vakitlerin tayininde ölçü alınması ile ilgili olarak İsra Suresi’nde şöyle buyurmuştur; “Gündüzün güneşin zevalinden (öğle vakti batıya kaymasından) gecenin karanlığı basıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” (İsra Suresi, 17/78)

Ayın yeni halinin (hilâlin) vakitlerin tayininde ölçü olarak alınması ile ilgili olarak da şöyle buyurmaktadır:

 “Sana gökyüzündeki hilâllerin, (hilâl şeklinde doğan yeni ayların) durumundan sorarlar. De ki: Onlar insanların vakitlerini, özellikle hac ibadetinin vaktini belirten ölçülerdir.” (Bakara Suresi, 2/189) Bir diğer ayet-i kerime’de şöyle buyrulur:

“Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için ona (aya) bir takım menziller takdir eden O dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır.“ (Yunus Suresi, 10/5)

Bu hususta Rasulullah (sav) de şöyle buyurmuşlardır: “Muhakkak ki Allah gökyüzündeki hilâlleri vakti belirlemenin ölçüleri kılmıştır. Hilâli gördüğünüz zaman oruca başlayın ve yine onu gördüğünüz zaman oruca son verip bayram yapınız…” (Yunus Suresi, 10/5)

Ayın yeni halinin (hilâlin) vakitlerin tayininde ölçü olarak alınması ile ilgili olarak da şöyle buyurmaktadır:

 “Sana gökyüzündeki hilâllerin, (hilâl şeklinde doğan yeni ayların) durumundan sorarlar. De ki: Onlar insanların vakitlerini, özellikle hac ibadetinin vaktini belirten ölçülerdir.” (Bakara Suresi, 2/189) Bir diğer ayet-i kerime’de şöyle buyrulur:

Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için ona (aya) bir takım menziller takdir eden O dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır.“ (Yunus Suresi, 10/5)

Bu hususta Rasulullah (sav) de şöyle buyurmuşlardır: “Muhakkak ki Allah gökyüzündeki hilâlleri vakti belirlemenin ölçüleri kılmıştır. Hilâli gördüğünüz zaman oruca başlayın ve yine onu gördüğünüz zaman oruca son verip bayram yapınız…” (Yunus Suresi, 10/5)

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir